Aender

is een bureau voor advies en projectontwikkeling in/met kunst en cultuur. 
Geert ter Steeg is oprichter en spil. In zijn eigen beroepspraktijk realiseert hij opdrachten en projecten, die de waarde van kunst en cultuur beter, meer en anders benutten. Als krachtbron voor de aanpak van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Als uitnodiging aan publieken om er meer mee te doen. Als strategie om de makers en organisaties van kunst en cultuur te versterken. Maar "benutting" is eigenlijk een schraal woord. De Duitse taal vangt het beter: Verwertung.

Complexe vraagstukken vragen expertise, energie en ervaring op meerdere terreinen. Daarom zoekt Geert het partnerschap van andere professionals. Binnen Aender brengt hij ze samen. In wisselende samenstellingen biedt Aender zo een brede, ondernemende deskundigheid om de "Verwertung van kunst en cultuur" te realiseren. 
De mensen van Aender adviseren, begeleiden, ontwikkelen projecten en concepten en ondernemen zelf ook. We doen dat zowel voor organisaties die zelf kunst en cultuur in de wereld zetten, als voor organisaties die kunst en cultuur zoeken voor de realisatie van andere doelstellingen.

Deze website bied je een beeld op wie we zijn (MENSEN), wat we doen en tot welke resultaten dat leidt (WERKEN).

Twee werken van Boris van Berkum uit de serie Mega Renaissance 2011